Daglig renhold

Til offentlige og private bedrifter

Tjenester

Vi tilbyr i dag følgende renholdstjenester til alle typer bygg:

Vi tilbyr også:

Vårt motto er:

Høyere kompetanse -
bedre renhold!

Kvalitet

Vår visjon er å levere en stabil og profesjonell tjeneste til våre kunder.
Dette gjør vi gjennom fokus på følgende områder:

Fokus på kvalitet

 • Tydelige prosedyrer for ledelsen, med klar og tydelig fordeling av ansvar og myndighet.

 • Utvikle og opprettholde et høyt faglig nivå innenfor alle funksjoner ved å gjennomføre systematisk opplæring og trening.

 • Ha digitale systemer som ledelsen, servicemedarbeideren og kunden bruker aktivt.
 • Tett kundebehandling

 • En erfaren driftsleder er kundens faste kontaktperson. Driftslederen følger opp og dokumenterer at tjenesten leveres i henhold til avtale.

 • Vi tilbyr alle kunder Kundeweb hvor kunden har full oversikt over avtalte tjenester, kommunikasjon, alle medarbeidere som har deres oppdrag og dokumentasjon for oppfølging.
 • Høy kompetanse

 • Grunnopplæring og fagbrev til alle.

 • Tett oppfølging, slik at alle blir sett.

 • Gode lønns- og arbeidsvilkår.

 • Mulighet for karrierestigning ved intern rekruttering til høyere stillinger.
 • Moderne utstyr

 • Miljøvennlige metoder.

 • Moderne utstyr.

 • Godt og riktig vedlikehold av alle typer materialer.

 • Mest mulig maskinelt renhold.