Byggrenhold

Til offentlige og private bedrifter

Vi er en av Norges største leverandører innen brakkerenhold, byggrenhold og RTB-tjenester. Vi har lang erfaring, og med høyt fokus på kompetanse hos våre medarbeidere, er vi også å regne som en av de beste i bransjen.

Ved å velge oss vil du få en sikker og profesjonell leveranse til hele byggeprosjektet.

Tjenester

Vi tilbyr i dag følgende tjenester innenfor byggrenhold:

Rent Tørt Bygg (RTB) – bygger på en filosofi om at rene og ryddige arbeidsplasser gir større arbeidsglede, færre feil, mindre leting etter verktøy, lavere sykefravær og økt arbeidseffektivitet.

Formålet med RTB er å oppnå et godt inneklima i ferdige bygg ved å hindre spredning av støv og fiber fra byggeprosessen til bygningen.

Vi utfører alle typer oppgaver knyttet til RTB i byggeprosessen og vi vil være god støttespiller for å opprettholde krav i henhold til RTB standarden.

Byggrenhold består av å rengjøre alle flater og objekter i en bygning – dette omfatter alle tilgjengelige flater – både over og under himling, tekniske rom og utvendig fasade.

Vi har lang erfaring med alle typer av bygg og materialer og leverer komplett og profesjonelt byggrenhold tilpasset alle prosjekter.

Ryddige og rene arbeidsbrakker og kontorer er en viktig del av byggeprosjektet. Vi tilbyr regelmessig rengjøring og leveranse av papir, såpe og øvrige sanitærartikler.

Vi utfører også hovedrengjøring, vinduspuss og gulvbehandling.

Vi tilbyr også:

Referanser:

Nedenfor en noen av byggeprosjektene hvor vi har levert komplett byggrenhold i hele byggeprosessen.

Nye Munchmuseet

HasleLinje

Nye nasjonalmuseet

Nye Deichmanske

Jordal Amfi

Vårt motto er:

Høyere kompetanse -
bedre renhold!

Kvalitet

Vår visjon er å levere en stabil og profesjonell tjeneste til våre kunder.
Dette gjør vi gjennom fokus på følgende områder:

Fokus på kvalitet

 • Tydelige prosedyrer for ledelsen, med klar og tydelig fordeling av ansvar og myndighet.

 • Utvikle og opprettholde et høyt faglig nivå innenfor alle funksjoner ved å gjennomføre systematisk opplæring og trening.

 • Ha digitale systemer som ledelsen, servicemedarbeideren og kunden bruker aktivt.
 • Tett kundebehandling

 • En erfaren driftsleder er kundens faste kontaktperson. Driftslederen følger opp og dokumenterer at tjenesten leveres i henhold til avtale.

 • Vi tilbyr alle kunder Kundeweb hvor kunden har full oversikt over avtalte tjenester, kommunikasjon, alle medarbeidere som har deres oppdrag og dokumentasjon for oppfølging.
 • Høy kompetanse

 • Grunnopplæring og fagbrev til alle.

 • Tett oppfølging, slik at alle blir sett.

 • Gode lønns- og arbeidsvilkår.

 • Mulighet for karrierestigning ved intern rekruttering til høyere stillinger.
 • Moderne utstyr

 • Miljøvennlige metoder.

 • Moderne utstyr.

 • Godt og riktig vedlikehold av alle typer materialer.

 • Mest mulig maskinelt renhold.
 • Siste:

  Byggrenhold: Støvelse gjør mester

  Vår driftsjef for byggrenhold, Skule Rønning forklarer:
  «Forskjellen fra hvordan det var i næringen bare for noen år siden er stor. Tidligere vasket vi bare, og så var det rent – sånn visuelt. Men i et bygg er det mange hulrom. Det er hulrom over himling. Det er sjakter, og det er hulrom i vegger. Alt dette må være dokumentert rent, før det blir lukket. Innervegger, yttervegger, himling – alt.