Prosjekt Ullerntunet – Oslo

Veidekke
Sykehjem med dagsenter og seniorsenter. Ca. 400 MNOK ekskl. mva. 14.000 m² nybygg og 3.000m² rehabilitert areal.
Veidekke-projectUllerntunet-Oslo