Ett nytt bygg på over 3.500 kvm

NCC - PROSJEKT RIS SKOLE - OSLO
Over 6.000 kvadratmeter som skal rehabiliteres, to paviljonger skal rives og det skal bygges ny idrettsbane
NCC Ris skole