Prosjekt Sandefjord Lokalmedisinsk senter - Sandefjord

Hent AS
HENT AS har inngått kontrakt med Sandefjord kommune om å prosjektere og bygge Lokalmedisinsk senter i Sandefjord. Eksisterende bygg på cirka 7.000 kvm skal rehabiliteres, og nye tilbygg på til sammen cirka 4.000 kvm skal tilknyttes eksisterende bygningsmasse.
Hent AS - Prosjekt Sandefjord Lokalmedisinsk senter - Sandefjord