Prosjekt Hovseterhjemmet – Hovseter

Hent AS
Prosjektet består i prosjektering og bygging av nytt sykehjem med 168 sykehjemsplasser inklusive dagsenter.
hentas-project (1)