Prosjekt Bråtejordet – Strømmen

Betonmast
Bygger 40 rekkehusleiligheter på Strømmen
Bentonme-project