Prosjekt Ankeret 2 - Engersand Havn

Betonmast
Prosjektet består av et boligbygg med 29 leiligheter samt felles underliggende parkeringskjeller med Ankeret 1.
Betonmast–ProsjektAnkeret2-EngersandHavn