Prosjekt Stadionkvartalet – Mjøndalen

Bermingrud Entreprenør AS
34 leiligheter
Bermingrud Entreprenor AS - Prosje kt Stadionkvartalet - Mjøndalen