Prosjekt Haugen skole - Stovner

Asker Entreprenør
Det skal etablers et nybygg på ca 1460 m2 med passiv hus standard, samt oppgradering av tekniske anlegg på eksisterende skolebygg med noe ombygging.  I tillegg skal det utføres omfattende utomhusarbeider.
Asker Entreprenør - Prosjekt Haugen skole - Stovner